Onze werkwijze

Bij de uitvoering en de ontwikkeling van website - en eveneens al onze andere projecten - trachten wij altijd volgens onze vaste methodiek te werken. We proberen namelijk altijd een mooie, flexibele en schalbare website aan te bieden die uitgebreid kan worden met het zicht op uw toekomst. We geven u hieronder een kort overzicht van onze werkwijze.

Stap 1. Inventariseren (Collect)

Tijdens één of meerdere gesprekken verzamelen we uw ideëen. We bespreken hierbij ook uw huisstijl en/of logo. We proberen in deze fase uw concept al te toetsen aan enkele concrete realisaties of voorbeelden. Op die manier zal u reeds een idee krijgen van de website die wij voor ogen hebben. Nadien bezorgen we u een gedetailleerde prijsofferte, samen met een planning en eventuele milestones.

Stap 2. Ontwerpen (Design)

We maken een voorstel van de layout van uw website. U zal hierbij een concreet idee krijgen van hoe uw website er zal gaan uitzien. Het resultaat van de ontwerp-fase zal tijdens een gesprek bekeken en bijgestuurd worden waar nodig. Pas na uw goedkeuring gaan we verder met onze volgende stap.

Stap 3. Ontwikkelen (Build)

We werken uw website verder uit. Indien het om een groter project gaat zal er tussentijds samengezeten worden om het tussentijds resultaat (milestones) te bespreken.

Stap 4. Testen (Test)

In deze fase gaan we uw website - samen met u - testen, uitbreiden en vebeteren waar nodig. Dit is ook de fase waarin u en de eindgebruikers uitgelegd worden hoe u uw website best kan beheren.

Stap 5. Opleveren (Deliver)

Uw website zal door u in gebruik genomen worden. U krijgt tijdens deze fase strikte voorrang op andere klanten zodat we u de juiste ondersteuning op maat kunnen geven.

Stap 6. Ondersteunen (Support)

Na de oplevering staan wij klaar om u helpen en te ondersteunen in geval van problemen of vragen. Ook kunnen we door onze flexibele en doordachte aanpak altijd uitbreidingen en verbeteringen ontwikkelen waar dat nodig mocht zijn. We zullen uw website zelf ook pro-actief opvolgen en u tips en hints geven waarmee u de positie van uw website op het internet kan verbeteren.